Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Základní informace o informačním systému SEKM

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ANOTÁTORY

Změna způsobu tvorby uživatelských šablon analýz - samostatný formulář mimo formulář Oblasti (sektory).

Informační systém SEKM je součástí jednotného informačního systému o životním prostředí ČR.

Dle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) umožňuje systematickou evidenci informací o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech. Slouží také k evidenci ekologické újmy či jako dílčí datový zdraj pro územně analytické podklady. Důležité informace a dokumenty včetně licenčních ujednání a metodického pokynu naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí, zejména v sekci metodik souvisejících se zátěžemi životního prostředí.

Pokud chcete do systému proniknout hlouběji nebo do něj editovat údaje, pak je nutné, abyste byli dokonale seznámeni zejména s metodickým pokynem MŽP k plnění databáze SEKM.