Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Stručná informace o možných režimech práce - Práce mimo databázi

V částech, které mohou obsahovat velké množství zpracovávaných údajů, jako jsou seznamy vrtů a odběrných míst (část Objekty) nebo evidence analýz, je možná práce zcela mimo databázi na vlastních vytvořených datových souborech, uložených kdekoli na disku. Tyto vlastní nezávislé datové soubory jsou nazývány pracovními tabulkami. Design a způsob práce je naprosto totožný, jako při práci s databází, je však menší omezení uživatele a vyšší rychlost zpracování společně s možností okamžitého mazání záznamů, importů a exportů dat. Tento režim práce je vhodný pro krátkodobé rychlé zpracování většího množství dat. Nutný je při přípravě externích datových souborů pro import do databáze. Komplikací může být současná práce v databázi a v externích souborech. Proto tento režim není doporučen pro speciálně neproškolené pracovní týmy, pracující současně na téže lokalitě.