Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Stručná informace o možných režimech práce - Editační režim

Jedná se o režim, v němž je umožněno zapisovat do databáze změny. Tento režim se spouští tlačítkem „Editovat“ nebo „Přidat záznam“ na nástrojové liště (viz popis nástrojové lišty). Není-li editační režim aktivní, nelze záznam měnit. Editační režim je ukončen stisknutím tlačítka „Uložit“, které je umístěno na nástrojové liště pouze v editačním režimu, a to na místě tlačítka „Editovat“.