Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Nápověda programu

Kromě souboru komplexní nápovědy je uživateli programu ve většině případů k dispozici průběžná nápověda v levém dolním rohu hlavního programového okna SEKMeditoru. Pokud spodní stavový řádek není viditelný, pak může být skryt hlavním panelem systému Windows, obsahujícím mimo jiné nabídku „Start“. Tento stav můžete změnit buď provozem SEKMeditoru v normálním nemaximalizovaném okně nebo lépe automatickým skrýváním hlavního panelu Windows ve chvílích, kdy panel nepotřebujete použít. Toto nastavení provedete následujícím postupem:

  • pravým tlačítkem myši kliknete na hlavní panel systému Windows
  • zvolíte z menu nabídku „Vlastnosti
  • zatrhnete volbu „Automaticky skrývat hlavní panel
  • stiskněte tlačítko „OK

Zobrazení nápovědy rovněž dosáhnete tím, když namísto automatického skrývání hlavního panelu v téže nabídce znemožníte zobrazování hlavního panelu nad ostatními otevřenými okny programů.

U některých polí programu je rovněž zobrazována stručná informace po najetí kurzoru nad daný prvek formou štítku tool-tip.