Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Práce s tlačítky ovládacích panelů

Většina tlačítek na ovládacích panelech je označena dynamickou nápovědou, která se zobrazí po najetí kurzoru nad tlačítko (tool-tip) a dále nápovědou v levém dolním rohu obrazovky, která popisuje funkci prvku.

Je-li tlačítko popsáno a popis na tlačítku obsahuje podtržené písmeno, pak je možné tlačítko stisknout současným stiskem kombinace kláves „Alt“ a podtržené písmeno. Například tlačítko „Konec“ lze aktivovat stisknutím kombinace kláves „Alt-K“, tlačítko s názvem „zobrazit Vše“ lze aktivovat stisknutím kláves „Alt-V“ atp.

Pokud je tlačítko po stisknutí podsvíceno žlutě, pak byla zapnuta jeho funkce, která se vypíná opětovným stisknutím téhož tlačítka. Obrázek níže uvádí příklady použití.

otevření formuláře Dokumenty uzavření formuláře Dokumenty zapnutí editace vypnutí editace
Otevření formuláře Dokumenty Uzavření formuláře Dokumenty zapnutí editace vypnutí editace