Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Zásady zápisu hodnot do datových polí

Nápověda k obsahu datových polí se automaticky zobrazuje v levém dolním rohu programového okna, v některých případech také formou tool-tipů. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci databáze.

Mezi poli se lze pohybovat klávesou tabelátoru „Tab“ nebo myší. Ve většině případů se přemístíte do dalšího pole i po vyplnění pole až do posledního znaku. U některých tabulek je však požadováno potvrzení zadané hodnoty klávesou „Enter“ nebo přemístěním pomocí tabelátoru či ukazatele na jiné místo ve formuláři (např. formulář analýz a sledovaných hodnot).

Uvědomte si, že pokud nebyl zápis datového pole ukončen opuštěním tohoto datového pole, změny se nemusejí projevit - editace pole bude považována za neprovedenou. Totéž většinou platí, pokud poslední datové pole opustíte klávesou „Esc“. Proto je vhodné editaci každého pole ukončit klávesou „Enter“ nebo jiným potvrdit editaci pole jeho opuštěním před uložením editace formuláře.

Datová pole mohou být aktivována jako celek nebo jen na pozici kurzoru. Pokud je datové pole vybráno ihned při vstupu jako celek, zabarví se celé jeho pozadí a obsah pole je vždy přepsán. Toho dosáhnete u všech polí tak, že třikrát do pole kliknete levým tlačítkem myši. Na dvojklik je vybráno pouze jedno slovo, jedním kliknutím se postavíte na pozici kurzoru do textu pole a můžete vkládat či přepisovat znaky v daném místě pole.

Proto si zapamatujte:

  • jedno klepnutí myši = umístění kurzoru
  • dvojklik = výběr slova (nepřerušeného řetězce znaků)
  • Ctrl-A = výběr celého obsaženého textu v poli (viz textové menu)
  • trojklik = výběr celého pole včetně případných počátečních a koncových mezer.

Některá pole povolují tzv. hodnotu “ NULL“. Tato hodnota je znázorněna v programu třemi pomlčkami „---„. Pokud byste ji ve výjimečných případech potřebovali zadat, pak použijete na české klávesnici kombinaci kláves „Ctrl-é“, tedy na anglické „Ctrl-0“.