Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Mazání záznamů

Záznamy jsou v editačním prostředí programu v lokální pracovní databázi pouze označovány ke smazání. Okamžitě je lze mazat pouze při práci v externích pracovních tabulkách v částech „Objekty“ a „Analýzy“. V ostatních částech je možné záznam označit k vymazání:

  1. vhozením do koše
  2. označením na začátku řádku v tabulkovém zobrazení seznamu.

Označením záznamu k vymazání se označí současně všechny záznamy podřízené. Avšak pozor, obnovením nadřízeného záznamu zůstávají všechny podřízené záznamy stále označeny k vymazání. Jejich obnovení je nutno provést zvlášť.

Příklad: Označíme-li k vymazání celou lokalitu, všechny kontakty, dokumenty, stavby, skládky, oblasti, sanované plochy, vrty a analýzy, které k této lokalitě patří, jsou automaticky označeny rovněž k vymazání. Pokud však lokalitu vrátíme z koše zpět (odznačíme), pak podřízené záznamy stále zůstávají označeny ke smazání.

Tyto změny se však neprojeví v centrální databázi, dokud nevstoupíme do správy lokálních dat a nevysypeme datový koš.

Označení záznamu k vymazání se na jeho zobrazení může projevit:

  1. v tabulkovém zobrazení černým políčkem na začátku řádku určeného ke smazání
  2. ve formulářovém zobrazení přeškrtnutím textu označeného záznamu
  3. změnou ikony prázdného koše na koš plný
  4. kombinací uvedených projevů.