Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Instalace, oprava instalace, odinstalování

 

Instalační balíček je připraven pro kompletní instalaci software včetně lokální databáze.

POZOR!

1. Před instalací odinstalujte všechny veškeré verze software SEKM (příp. starší SEZ)

2. Uschovejte složky se zálohami na vhodné místo.

3. Smažte složku, v níž byl software instalován (zůstaly tam soubory, které nebyly součástí instalace)

4. Restartujte PC.


 

Instalační balíčky mohou být tří typů:

  • „SEKMeditor_DB“ kompletní balíček pro instalaci SEKMeditoru
  • „SEKMeditor_Client“ balíček pro další klientskou instalaci v rámci jedné počítačové lokální sítě
  • doplňkové, opravné a rozšiřující balíčky.

Pro instalaci na jediný počítač nebo první instalaci v lokální počítačové síti stáhněte balíček „SEKMeditor_DB“. Po jeho rozbalení na lokálním disku jsou zobrazeny obsažené instalační soubory (viz obr. 2). Instalaci spustíte programem „SETUP_SEKMeditor_DB.exe

(v případě doplňkové instalace na další síťovou stanici programem „SETUP_SEKMeditor_Client.exe“).

Po spuštění instalačního programu je uživatel veden následujícími kroky:

  • úvodní potvrzení licenčního ujednání
  • výběr a potvrzení umístění programu SEKMeditor
  • výběr a potvrzení umístění lokální databáze
  • potvrzení a spuštění instalace.

Kromě uvítacích a informačních obrazovek jsou všechny uvedené kroky velmi důležité. Bez úvodního potvrzení licenčního ujednání nelze v instalaci programu pokračovat. Program SEKMeditor musí být umístěn do složky, do níž má uživatel plné právo přístupu, a to vzhledem k nutnosti automatické aktualizace číselníků a vlastního programu. Po spuštění programu je část knihoven teprve automaticky dogenerována. Není nutno se obávat poškození programu nevhodným zásahem uživatele, neboť lze instalaci kdykoli opravit opětovný spuštěním Setup programu, jak je tomu u software vytvořeného produkty firmy Microsoft obvyklé.

Umístění lokální (nebo-li pracovní) databáze je obsaženo pouze v plné instalační verzi u programu „SETUP_SEKMeditor_DB.exe“. Klientský instalační balíček tuto část neobsahuje.

Databázi instalujeme do složky, do níž má uživatel plné právo přístupu. Musí zde mít možnost vytvářet i mazat soubory. Pokud bude lokální databáze sdílena více uživateli, pak musí být disk pro uživatele mapován logickým písmenem disku, např. „S:“. Každá instalace může mít cestu k této lokální síťové databázi odlišnou.

Pozor! Zapamatujte si místo, kam jste instalovali lokální databázi. Budete tuto informaci potřebovat při konfiguraci při prvním spuštění programu.

U typu instalace potvrdíme volbu „Typická“. Ostatní druhy pouze v případě doporučení správce systému. Na další obrazovce je zobrazeno námi zvolené nastavení cest s tím, že z tohoto bodu je ještě možno se vrátit do kteréhokoli předchozího bodu instalace nebo instalaci zcela zrušit. Pokud stiskneme tlačítko „Instalovat“, je spuštěna vlastní instalace programu dle nastavených parametrů.

 

Obr. 3: Úvodní potvrzení licenčního ujednání

 

 

Obr. 4: Výběr a potvrzení umístění složky s programem

 

Obr. 5: Výběr a umístění složky s lokální databází

 

Obr. 6: Volba typu instalace - doporučena přednastavená typická instalace

 

Obr. 7: Poslední možnost korekce, zrušení nebo spuštění instalace

 

Je-li instalace úspěšně dokončena, je zobrazeno hlášení a program i lokální databáze jsou uloženy ve zvolených umístěních.

Program je možno opravit či odinstalovat spuštěním téže instalační rutiny nebo pomocí ovládacích panelů, volbou pro přidání/odebrání programů z menu operačního systému „Start“. V případě odinstalování programu odeberte následně i složky, kde byl umístěn program a lokální databáze. Tyto složky s některými dílčími soubory zůstanou na disku i po odinstalování, jelikož nebyly součástí instalačního balíčky a byly vytvořeny až v průběhu programu.

 

Obr. 8: Nově vytvořená ikona v menu „Start“

 

Po nainstalování programu SEKMeditor je vytvořena nová nabídka „SEKM“ v menu „Start“ operačního systému. V této nabídce je zástupce programu SEKMeditor (ikona zeměkoule na dlaních viz obr. 8), pomocí níž je spouštěn program SEKMeditor.exe.

V případě potřeby si můžete zástupce nakopírovat na plochu počítače nebo do dalšího umístění, např. do některé nástrojové lišty.