Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

První spuštění - získání oprávnění k editaci

Při nastavení kurzoru na zástupce programu SEKMeditor a stisknutí klávesy „Enter“ nebo dvojklikem levým tlačítkem polohovacího zařízení (např. myši) spustíte program SEKMeditor.

Při prvním spuštění bude postup značně odlišný a složitější od běžného spuštění programu.