Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Nastavení cesty k lokální databázi

Při prvním spuštění je nejdříve zobrazena výzva, k určení cesty k pracovní databázi, kterou jste při instalaci umístili na lokální disk počítače nebo na sdílený mapovaný disk vaší lokální sítě.

Obr. 9: Výzva k zadání cesty k lokální databázi

Tato výzva je zobrazena vždy, když není nalezena platná cesta k lokální databázi. Následně můžete změnit nastavení cesty k lokální databázi tlačítkem „Cesta k datům“ na úvodní obrazovce programu.

Obr. 10: Formulář pro určení cesty k lokální pracovní databázi

Cestu k lokální databázi je možno kdykoli později změnit. Změnu zadání cesty k databázi můžete využít také v případě práce s počítačem umístěným střídavě v lokální počítačové síti, kde je potřebná souhra v týmu, a na samostatném pracovišti, např. doma.

Na tomto formuláři je rovněž uvedena IP adresa serveru centrální databáze. Dále je zde možnost zrušení přednastaveného využívání integrované mapové GIS aplikace. Pokud nebudete tuto integrovanou aplikaci využívat a raději chcete použít vlastní prostředky, stačí odznačit zaškrtávací políčko. Stisknutím tlačítka „Zrušit“ je ukončeno toto nastavování beze změn.

Cestu zvolíme stisknutím tlačítka s ikonou modré silnice. Po stisknutí tlačítka je zobrazen klasický systémový prohlížeč pro výběr složky (viz obr. 11). Pokud jste při instalaci neměnili žádné nastavení, pak je cesta k databázi podsložkou instalovaného programu a název složky s lokální databází je „DB_ContSites“. Pokud tedy nebyla změněna přednastavená cesta instalace programu, pak by databáze měla být v umístění „C:\SEKMeditor\DB_ContSites\“. Tato přednastavená volba plně vyhovuje pro používání programu na samostatných stanicích bez potřeby masivní týmové spolupráce na téže lokalitě v témž čase.

Obr. 11: Výběr složky s lokální databází po stisknutí tlačítka volby cesty (modrá silnice)

Pokud byla v zadaném umístění nalezena databáze, lze nastavení uložit. V opačném případě je uživatel informován o chybně nastavené cestě (viz Odstraňování problémů a potíží).

Tlačítkem „Uložit“ jsou nastavení uložena k aktuální spuštěné instalaci programu SEKMeditor a lze pokračovat v operacích prvního spuštění.

Při prvním spuštění je ihned po zadání cesty k databázi kontrolována struktura databáze a jsou vygenerovány tabulky jednotlivých dílčí analýz, jež z důvodu velikosti nebyly obsaženy v instalačním balíčku.

Pokud budete měnit cestu k lokální databázi později, bude zobrazena výzva, zda tuto strukturu chcete znovu překontrolovat.

Obr. 13: Dotaz při opětovné změně cesty k lokální databázi

Pokud je kontrolována struktura databáze, je zobrazována průběžná zpráva o kontrole či vytváření souboru.

 

Obr. 14: Zobrazení průběhu kontroly databáze pro jednotlivé sledované veličiny