Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Identifikace majitele licence včetně pracoviště

Po vygenerování a kontrole databázových souborů jste vyzváni k identifikaci uživatele software. Pokud instalujete databázi do lokální sítě organizace, pak zadejte identifikaci organizace. Pokud se jedná o dílčí instalaci na jednotlivé PC, pak specifikujte za název organizace i pracoviště tak, abyste o instalacích měli přehled, v případě dotazu z centrální databáze specifikované vámi udanou identifikací.

 

Obr. 15: Formulář pro vložení identifikačních údajů organizace nebo jediného uživatele

Bez vyplnění tohoto formuláře nelze ve spuštění programu pokračovat. Na údaje, které jste zadali do tohoto formuláře, se následně vztahuje licence k programu i oprávnění k editaci jednotlivých lokalit. Údaje zadané do tohoto formuláře nelze později uživatelsky modifikovat.