Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Zavedení a rušení lokálních uživatelů a jejich správa

Při prvním spuštění se automaticky zobrazí formulář správy uživatelů, jenž je standardně dostupný z hlavní obrazovky tlačítkem „Správa uživatelů“.

 

Obr. 16: Formulář pro doplnění uživatelů lokální databáze v rámci organizace nebo jediné instalace

V dalším kroku je zobrazeno okno se seznamem uživatelů. Seznam můžete kdykoli později modifikovat. V tomto okně je vzorově vyplněn první řádek seznamu uživatelů příkladem vyplnění. Nejprve přidáte nového uživatele tlačítkem „Přidat uživatele“. V nově vzniklém řádku přepíšete specifikaci uživatele dle vzoru uvedeného v prvním řádku. Tj. doplníte jméno a příjmení a organizaci, v rámci níž software používáte, jedná-li se o právnickou osobu. Pokud se jedná o fyzickou osobu, zapište za příjmením „ - fyzická osoba“, např. „Ing. Jan Novák - fyzická osoba“.

Do sloupce „přihlašovací jméno“ je automaticky vygenerováno několik znaků. Tyto znaky doporučujeme přepsat jednoduchým, snadno zapamatovatelným přihlašovacím jménem. Například uživatel Ing. Jan Novák si zavede přihlašovací jméno „novakj“.

Sloupec „správce“ označíme tehdy, pokud uživatel má mít právo editovat tabulku uživatelů, spravovat lokální data a definitivně odstraňovat záznamy z centrální databáze, jež byly označeny v lokální databázi ke smazání. Lokální správce však nemá možnost mazat z centrální databáze celé lokality, pouze jejich podcelky, na něž má právo modifikace.

Nezapomeňte alespoň jednomu uživateli přidělit právo správce lokální databáze. Zpravidla toto právo přidělíte ihned prvnímu přidávanému uživateli, tedy sobě.

Sloupec „anotátor“ označuje uživatele, jenž má právo editace lokalit pomocí programu SEKMeditor. Pole budete pravděpodobně potřebovat zatrhnout u všech uživatelů.

Osoba uvedená, jako anotátor dat je zodpovědná za kvalitu jím provedených změn v databázi.

Sloupec „nyní přihlášen“ slouží k evidenci momentálně pracujících uživatelů s lokální databází ve vaší počítačové síti. Využijete jej v případě nestandardního ukončení programu, při němž nedošlo k odhlášení uživatele. Pokud víte, že uživatel program ukončil a přesto je u jeho jména zatržítko, odhlaste jej odznačením v tomto sloupci.

Heslo si každý nově zavedený uživatel zadá sám při svém prvním přihlášení do programu.

Změnu hesla může provést pouze správce lokální databáze v okně správy uživatelů tak, že tlačítkem „Změna hesla“ zruší uživateli původní , zpravidla zapomenuté, heslo a při dalším přihlášení přihlašovacím jménem je znovu uživatel vyzván k opakovanému novému vytvoření hesla.

Tlačítkem „Smazat uživatele“ označíte záznam lokálního uživatele k vymazání. Dokud  okno správy uživatelů neuzavřete, máte ještě možnost označený záznam obnovit, viz obr. 17.

 

Obr. 17: Zrušení lokálního uživatele

Ve formuláři je k dispozici také tlačítko pro nahlédnutí do historie editace prováděné uvedenými uživateli. Při prvním spuštění však jeho použití nemá opodstatnění.

Tlačítkem „Konec“ evidenční formulář lokální správy uživatelů uzavřete.