Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Odeslání žádosti o licenci

Při prvním spuštění programu je po vyplnění předchozích kroků automaticky odeslána žádost o přidělení licence k používání software SEKMeditor dle identifikace uvedené v identifikačním formuláři, viz obr. 15. Proto by mělo být první spuštění vždy prováděno v režimu on-line, tedy s připojením k internetu (viz režim on-line).  Pokud je připojením v pořádku, je zobrazena informační zpráva o odeslání žádosti o licenci a program je ukončen.

 

Obr. 18: Oznámení o úspěšném odeslání žádosti o licenci

Potvrzení o platné licenci je oznámeno elektronickou poštou na e-mailovou adresu žadatele uvedenou v identifikačním formuláři (viz obr. 15).  Potvrzení není prováděno automaticky serverem, ale identifikaci žadatele ověřuje administrátor databáze SEKM. Proto neočekávejte okamžitou reakci. Ověření je zpravidla prováděno do dvou pracovních dnů. V případě potřeby je možné telefonicky kontaktovat administrátora databáze SEKM.

Pozor! Vyzvednutí a převzetí licence musí být provedeno z téhož počítače, na nějž byl instalován kompletní software SEKMeditor, přičemž musí být přihlášen tentýž síťový nebo lokální uživatel PC (nejedná se o uživatele SEKMeditoru, ale uživatele přihlášeného na počítač). Ověření licence je prováděno mimo jiné i dle jména zasilatelského počítače a na něm přihlášeného uživatele.

Pokud se připojení na centrální databázi nezdařilo, je zobrazena informativní zpráva.

 

Obr. 19: Nezdařené zaslání žádosti o licenci

V takovém případě ověřte možnost spojení na uvedenou IP adresu, viz kapitola „Odstraňování problémů a potíží“.