Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Hlavní části programu - Úvodní obrazovka

 

Obr. 20: Ovládací prvky úvodní obrazovky

Při standardním spuštění programu (vyjma prvního spuštění) proběhne několik krátkých informativních zpráv o kontrole připojení a následně o kontrole licence. Pokud všechny kontroly proběhnou v pořádku, pak je zobrazena úvodní obrazovka SEKMeditoru.

Nemáte-li dosud potvrzenu licenci, licence byla odebrána nebo nebyla přidělena žádná oprávnění k editaci, pak je zobrazena příslušná informace a program je ukončen.

Pokud se nezdařilo připojení k centrální databázi pomocí konektoru datového zdroje, je zobrazeno okno konektoru datového zdroje. V tomto okně můžete otestovat možnost připojení tlačítkem „Test“ nebo je přímo zavřít tlačítkem „Cancel“. Následně je zobrazena zpráva o nemožnosti připojení na centrální databázi s uvedením IP adresy serveru a informace o práci off-line (viz kapitola“Odstraňování problémů a potíží“).

Na úvodní obrazovce mohou být viditelně rozmístěny tyto prvky:

  • datové pole pro zadání přihlašovacího jména uživatele (viz „Zavedení a rušení lokálních uživatelů a jejich správa“)
  • pole pro zadání hesla, které je viditelné pouze po zadání správného přihlašovacího jména uživatele a stisknutí klávesy „Enter“ nebo jiném způsobu opuštění pole
  • pole pro opakování zadaného hesla, které je viditelné pouze při prvním přihlášení uživatele po prvním zadání hesla
  • tlačítko „Konec“ pro ukončení programu bez zahájení editace; tlačítko je přístupné vždy
  • tlačítko „SEKM - editace“, které je přístupné pro správném vyplnění přihlašovacího jména a hesla uživatele; umožňuje vstup do vlastního editačního prostředí, uzavře úvodní obrazovku a otevře editační prostředí
  • tlačítko „Změna hesla“, jímž lze odstranit heslo aktuálně přihlášeného uživatele a zadat nové heslo při dalším přihlášení; tlačítko je přístupné všem uživatelům po přihlášení
  • tlačítko „Správa uživatelů“, jímž je možno zavádět a rušit uživatele lokální sítě, prohlížet historii editace a rušit hesla uživatelů; tlačítko je přístupné pouze uživatelům označeným, jako správce lokální databáze
  • tlačítko „Správa dat“, jímž je možno spravovat data lokální databáze, odblokovávat zamčené záznamy a definitivně odstraňovat záznamy určené k vymazání; otevře výhradní prostředí pro správu dat a zablokuje práci s lokální databází ostatním uživatelům; tlačítko je přístupné pouze uživatelům označeným, jako správce lokální databáze
  • tlačítko „Cesta k datům“, jímž je možno nastavit cestu k lokální pracovní databázi a použití integrovaného GIS nástroje; tlačítko je přístupné pouze uživatelům označeným, jako správce lokální databáze.