Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Formulář pro správu uživatelů, historie editace

Formulář pro správu uživatelů je spustitelný z úvodní obrazovky programu uživatelem s právy správce lokální databáze tlačítkem „Správa uživatelů“. Je zde možno zavádět nové lokální uživatele, rušit je, měnit jejich popis a přihlašovací jména, kontrolovat jejich přihlášení do databáze, přidělovat a odebírat správcovská oprávnění, uvolnit jejich zapomenuté heslo a sledovat historii jimi prováděných změn.

Podrobněji jsou možnosti využití popsány v kroku „Zavedení a rušení lokálních uživatelů a jejich správa“ v kapitole „První spuštění.