Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Prostředí pro editaci dat

Prostředí pro editaci dat

 V horní části obrazovky je stručné textové menu, které se dynamicky mění dle aktuálně zobrazené části. Menu pro práci není zapotřebí. Lze je však využít zejména při práci s uživatelskými pracovními tabulkami.


EditacniProstredi

 

Pod textovým menu se nachází formulářová lišta.

Formulářová lišta pro volbu formuláře

Po pravé straně okna je svisle umístěna nástrojová lišta (toolbar). Ve spodním levém rohu okna je stručná nápověda k aktivnímu prvku obrazovky. Obě lišty je možno přemístit a ukotvit na jiném místě obrazovky, podobně, jako je tomu u lišty hlavního panelu systému Windows.

Pod formulářovou lištou je vlastní formulář lokality a prostor pro otevírání jednotlivých dílčích formulářů lokality.

Editační obrazovka se otevírá buď na

  • první lokalitě seznamu lokalit určených k editaci, pokud dosud nebyl program s uvedeným seznamem použit nebo na

  • poslední lokalitě, která byla uživatelem vybrána při posledním ukončení práce s programem.

Pokud tedy zpracováváte nějakou lokalitu, při dalším spuštění programu bude lokalita opět vybrána ihned automaticky.

Nadpis celého okna je odvozen z názvu zpracovávané lokality. V případě zpracovávání více lokalit více programovými okny, budete v případě přepínání mezi nimi vždy vědět, které okno představuje kterou lokalitu.