Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

K čemu slouží program SEKMeditor?

SEKMeditor slouží k editaci dat do databáze systému evidence kontaminovaných, resp. potenciálně kontaminovaných míst (SEKM) a mohou jím být editovány také lokality sledované jako ekologická újma dle zákona č. 167/2008.

Dále program slouží k hodnocení priorit odstraňování zátěží u evidovaných lokalit.

Oprávnění k používání programu i oprávnění k editaci jednotlivých částí databáze vydává administrátor centrální databáze na MŽP, odbor ekologických škod. Pomocí programu SEKMeditor lze modifikovat již existující data SEKM, přidávat data nová a odebírat části jednotlivých lokalit a dílčí záznamy. Celé lokality SEKM lze touto aplikací ze systému odebrat pouze v případě zvláštního oprávnění. Aplikací lze editovat i data důvěrná, jejichž obsah zůstane ostatním uživatelům systému skryt.