Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Informace o zdroji aplikace

Aplikaci vytvořila společnost ProGeo Consulting s.r.o v rámci projeku VaV MŽP ČR číslo SP 4h4-168-07, s názvem „Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží, definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields“ a její otestování provedla Masarykova univerzita v Brně.

Aplikace je vytvořena pomocí zdrojových knihoven chráněných ochrannými známkami. Jedná se o firmy Microsoft a ESRI. Využity byly legálně nabyté a řádně licencované produkty registrovaných značek, a to s C++, MS VFP, MSDN, MapObjects, MS Office a MS Excel.