Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Stručná informace o možných režimech práce - Práce on-line

Program SEKMeditor umožňuje práci on-line s přímou vazbou na centrální databázi tak, že si automaticky stáhne z centra data lokalit, k nimž máte právo prohlížení nebo editace a před modifikací kterékoli části zkontroluje její aktuálnost v centru a ihned po uložení do lokální databáze data odešle do databáze centrální. Přitom tato data zůstávají také uložena ve vaší lokální databázi. V tomto režimu jsou k dispozici všechny programové funkce a lze jej přímo kombinovat s režimem práce mimo databázi. Tento režim práce je přednastaven (default). Pro tento režim musíte mít povolen přístup k externímu datovému zdroji pomocí ODBC konektoru na standardním portu 3306. V případě problémů s připojením, viz kapitola „Odstraňování problémů a potíží“.