Systém evidence kontaminovaných míst

Obsah

Stručná informace o možných režimech práce - Práce off-line

Práce off-line umožňuje práci pouze s lokální databází bez připojení na databázi centrální. tento režim práce je výhodný zejména v případě, kdy je nutno zpracovávat data v terénu bez možnosti připojení k internetu. Potřebné lokality je však před tím nutno zamknout v centrální databázi v režimu on-line.

Nevýhodou tohoto způsobu práce je mírně omezená funkčnost některých částí a zamezení možnosti práce s lokalitou z více míst současně. Stejně jako režim on-line, však umožňuje práci v lokální počítačové síti i na téže lokalitě. Rovněž je v tomto režimu možno využít práci mimo databázi.